Karen en het nieuwe jaar

Nieuwjaar wordt hier in de ochtend gevierd. Dus op tijd je bed uit om de zon op te zien komen.

Nieuwjaar wordt hier in de ochtend gevierd. Dus op tijd je bed uit om de zon op te zien komen.

Een groot gedeelte van de vluchtelingen waaronder de NGO's in Mae Sot werkzaam zijn behoren tot de Karen, een bergvolk dat in onder andere Thailand, Myanmar en Laos woont. Op de grens met Thailand en Myanmar vormt het met ruim 500.000 mensen rond de telling in 2000 de grootste bergstam. Volgens statistieken van TBC, de NGO verantwoordelijk voor de voedsel voorziening in de kampen, is meer dan 80% van de vluchtelingen afkomstig uit een van de Karen groepen.

Volgens sommige overleveringen komt dit volk oorspronkelijk uit de Gobiwoestijn. Rond de zeventiende en achttiende eeuw migreerden zij naar onder meer Thailand. Dit levert andere verhalen op, een daarvan verteld dat de Karen de verloren, 13e, stam van Israel is wat weer prachtige claims oplevert die voor het volk Israel niet ten onder doen...

Op dit moment is een deel van de Karen boeddhistisch, een deel animistisch, maar is een groot deel ook christelijk, te midden van een boeddhistische samenleving. Zij zijn ook een van de stammen die het sterkst vochten tegen de overheersende junta van Myanmar. Met hun "vrijheidsleger", de Karen National Union (Karen Nationale Unie, KNU). Veel van deze vrijheidsstrijders zijn gevlucht naar de jungles van Myanmar en Thailand.

In januari 2012 ondertekenden vertegenwoordigers van de KNU en de Birmese regering een wapenstilstand. Deze gebeurtenis, die te midden van andere politieke concessie van de Birmese regering kwam, word met voorzichtig optimisme begroet.

Toespraken zijn ze hier heel "goed" in, eindeloos lang...

Toespraken zijn ze hier heel "goed" in, eindeloos lang...

Behalve veel gepraat onder de NGO's is er in de kampen nog weinig te merken van de veranderende politieke situatie in Myanmar. Niet alleen wordt er in bepaalde gedeelten van het land nog volop gevochten ook worden veel vluchtelingen door familie gewaarschuwd nog maar even niet terug te keren uit angst voor represailles.

Temidden van al deze dynamiek vierden we halverwege het Karen nieuwjaarsfeest. Karen houden een eigen kalender aan en elk jaar is het tot de laatste maand weer een vraagteken op welke dag nieuwjaar nu precies gaat vallen. Dit jaar werd het 15 januari en dus vierden we het feestje mee in het vluchtelingenkamp van Mae La samen met 2 vrienden die vanuit Nederland waren overgekomen.

Medics van de SMRU, Loize, Margreet, David, Rachel en Lydia.

Medics van de SMRU, Loize, Margreet, David, Rachel en Lydia.

We zijn benieuwd wat het nieuwe jaar gaat brengen voor de vluchtelingen op de Thai-Burmese grens. De situatie is onrustig en onzeker met een glimp van hoop in de toekomst. Wij blijven hier nog wel een paar jaar en zijn ontzettend benieuwd hoe de situatie er over 2 jaar voor staat.