2014

In 2012 werd verder een aantal bestellingen geplaatst voor medische apparatuur, deze worden in 2013 verwacht.

Projecten: 

Sinds de oprichting van de stichting in 2006 zijn er flink wat projecten uitgevoerd. Onderstaand een uitgebreid overzicht van de verschillende projecten.

 

Project 1 

Transport van gesponsord echoapparaat van UMC Utrecht

naar Mae Sot


De afdeling Obstetrie en Gynaecologie heeft een echoapparaat gesponsord voor medische en onderzoeksdoeleinden. Dit apparaat is getransporteerd van Utrecht naar MaeSot.

Totale kosten

€ 550,- (donatie UMC Utrecht)

€ 260,- (transport van Bangkok naar Mae Sot)

Status

Voltooid: dankzij donatie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Stichting Malariadokters heeft het transport van Bangkok naar Mae Sot betaald.

 

Project 2 

Breast Milk Fortifier (BMF)


Een malaria-infectie in de zwangerschap leidt onder andere tot vroeggeboorte. In het ziekenhuis zijn een aantal veel te vroeg geboren kinderen opgenomen. Ze wegen tussen de 1000 gram (2 pond) en 2000 gram. De meeste zijn totaal afhankelijk van borstvoeding (via een slangetje door de neus omdat ze nog niet kunnen zuigen). Deze kinderen groeien ongeveer 10-30 gram per dag. Wereldwijd is een ondergrens van 2500 gram als te laag geboortegewicht vastgesteld. Vanaf dat gewicht kunnen kinderen ‘veilig’ naar huis. In het westen krijgen premature baby’s op de intensive care BreastMilkFortifier (BMF). Bij aanschaf van BMF zullen de premature baby’s sneller groeien en zijn ze minder vatbaar voor infecties. De opname tijd wordt verkort en de kinderen krijgen een kans om te overleven!

Totale kosten

€ 500,-

Status

Augustus 2006 – Er zijn 18 premature baby’s geholpen met BMF. Het lijkt er echt op dat de kinderen een betere overlevingskans hebben als ze BMF krijgen! Om precieze conclusies te trekken is goed onderzoek nodig naar BMF in een vluchtelingenkamp. Marcus en Machteld zijn van plan dit onderzoek verder op te pakken.

Maart 2008 – Aangezien Marcus en Machteld de BMF niet gesponsord krijgen en de kosten ervan relatief erg hoog zijn, is besloten geen prioriteit aan dit project te verlenen.

 

Het project is beëindigd.  

 

Project 3 

Muskietennetten tegen malaria-epidemie


In Wang Pha is in mei-augustus 2006 een malaria-epidemie uitgebroken. In één van de ziekenhuisjes was sprake van een enorme toename van het aantal patiënten met malaria. De aantallen waren zo groot, dat er gesproken kon worden van een malaria-epidemie. Via de website is een oproep gedaan om financiële ondersteuning bij de aanschaf van muskietennetten om daarmee verdere uitbreiding van de epidemie te voorkomen. Dat resulteerde in het prachtige bedrag van € 3.827,50. Aangevuld met geld wat al op de rekening van de stichting stond, was dit voldoende om 3000 bednetten te kopen. De muskietennetten zijn gekocht bij een lokale Thaise organisatie. De netten zijn van het formaat ‘extra family size’, dat wil zeggen dat er in elk geval een vader, moeder en twee kinderen onder kunnen slapen. Verder zijn de netten ‘long lasting’ en  geïmpregneerd, waardoor ze lang meegaan en zelfs antimug werkzaam zijn. De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) subsidieert het verspreiden van deze bednetten, waardoor ze hier slechts 2 euro per stuk kosten.

Het specifieke effect van dit project op het aantal patiënten met malaria in deze vluchtelingenpopulatie is moeilijk te meten. Hoe meer vluchtelingen hoe meer malaria, ook al heb je muskietennetten uitgedeeld. In 2007 zijn er beduidend minder malaria cases. Toch kunnen voor dit project geen (definitieve) resultaten geven worden, behalve dat de bednetten uitgedeeld zijn en de mensen er gebruik van maken.

Totale kosten

€ 6.250,-

Status

Voltooid: mede dankzij donatie van Wolff Cinema Groep en de inzamelingsactie van najaar 2006 

Maart 2008 – Alle netten zijn uitgedeeld.

 

Project 4 

Kinderafdeling en speelgoed in het ziekenhuis 


De behandeling van ernstige vormen van malaria bestaat uit zeven dagen ziekenhuisopname met infuus en/of pillen. Om het verblijf in het ziekenhuis iets aangenamer te maken, zijn pennen, ballonnen en knuffels aangeschaft.

In 2007 is een nieuw ziekenhuis gebouwd (zie project 5) met een vrolijke kinderafdeling.

Totale kosten

Eenmalig € 1.500,- euro, lopende kosten € 500,- per jaar

Status

Voltooid.

December 2007 – De kinderafdeling is af, speelgoed is aanwezig en de spullen voor de speelplaats zijn besteld.

Maart 2008 – Speelgoed en knuffels zijn voor de kinderen beschikbaar. Vrolijk beschilderde muren en een speelplaats met glijbanen en schommels zijn gerealiseerd.

 

 

 

Project 5 

Nieuw ziekenhuis in Wang Pha 


Het ziekenhuis in Wang Pha bleek veel te klein voor de nieuwe stroom vluchtelingen. De polikliniek was overvol. Gevolg was dat de Thaise dorpelingen klaagden over de overlast van alle Birmese vluchtelingen. De wens was een nieuw ziekenhuis te bouwen, precies bij de grensrivier, groot genoeg voor alle nieuwe malariapatiënten en zo dicht bij Myanmar dat de Thaise bevolking zo weinig mogelijk ‘last’ heeft. Dit ziekenhuis moest in elk geval plaats bieden aan 50 opgenomen patiënten. Verder was de inschatting dat onder meer nodig zou zijn: twee poliklinieken, een verloskamer, een operatiekamer en een kinderafdeling.

Totale kosten

€ 30.000,- voor de bouw en inrichting van het hele ziekenhuis.

Er ligt een nieuwe aanvraag voor steun voor o.a. een ‘moeder-en-kind- afdeling’, medische instrumenten en een ‘pregnant mother house’.

Stichting Malariadokters heeft bijna 20.000 euro bijgedragen. Bij de stichting Medic (www.medic.nl) is medische apparatuur aangeschaft en bij Vermeulen (www.vermeulen-medical.nl) is onderwijsmateriaal gekocht.

Status

September 2007 – Officiële opening ziekenhuis met een polikliniek, een afdeling waar patiënten zijn opgenomen en een poli voor zwangere vrouwen (prenatale zorg en controles).

September - december 2007 – Training nieuwe staf, aanschaf instrumentaria.

December 2007 (06/12/07) – Feestelijke opening verlos- en operatie kamer.

Maart 2008:

  • ·      
  • ·       Een volledig draaiend ziekenhuis met polikliniek (dagelijks 100 patiënten), afdeling voor opgenomen patiënten (dagelijks vier tot vijf nieuwe opnames, grotendeels op basis van ernstige malaria), zwangere vrouwen poli (dagelijks 40 vrouwen die voor controle komen), verloskamers (25 bevallingen per maand) en een operatiekamer (ongeveer 10 kleine ingrepen per maand).

 

Project 6 

Hepatitis B vaccinatie voor de lokale staf 


Hepatitis B komt in Thailand veel voor en wordt overgedragen door contact met besmet bloed. Alle medewerkers werken veel met bloed. Het gaat dan met name om het prikken van mensen, waardoor zij het risico lopen hepatitis B te krijgen. De medewerkers (zelf ook vluchteling of voormalig vluchteling) kunnen geen vaccin betalen en er is geen overheid die dit voor hen doet. Om de medewerkers tegen hepatitis B te beschermen, zijn 300 vaccins gekocht.

Totale kosten

25 euro per persoon voor drie vaccinaties (nodig voor volledige bescherming)

Status

Oktober 2007 – Voltooid. Bijna 100 stafleden zijn gevaccineerd.

Voor het financieren van nieuwe vaccins voor toekomstige stafleden wordt naar een lange termijn oplossing gezocht.

Maart 2008 – Er zijn 300 extra vaccins besteld. Door de hoge turnover van staf zijn er maandelijks weer nieuwe stafleden die gevaccineerd moeten worden.

 

Alle vaccins (400) zijn opgemaakt, waarna het personeelsvaccinatie-programma is opgenomen in het kindervaccinatie-programma wat in 2008 gestart is, gesponsord door de Europese Unie.

Voltooid.

 

 

 

Project 7 

Geïmpregneerde muskietennetten voor alle zwangere vrouwen en kinderen in het vluchtelingenkamp.


Zwangere vrouwen en kinderen zijn het meest kwetsbaar voor malaria-infecties. Muskietennetten kunnen het aantal prikken en dus malaria transmissie verminderen.

Totale kosten

€ 300,-

Status

Januari 2007 – Alle patiënten in het ziekenhuis worden voorzien van een bednet. Voor de verdere verspreiding van bednetten wordt samengewerkt met andere niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in de kampen.

Maart 2008 – Alle aangeschafte bednetten zijn uitgedeeld.

 

Sinds 2008 verschaft de Global Fund op jaarbasis 10.000 muskietennetten aan de SMRU. Nieuwe acties voor muskietennetten door Stichting Malariadokters zijn dus niet meer nodig.

Voltooid.

 

Project 8 

Onderwijs en training 


  • Aanschaf van een reanimatiepop om de staf te trainen in het reanimeren van pasgeborenen. Kosten: 150 euro
  • Aanschaf van posters waarop de groei en ligging van het ongeboren kind te zien is. Dit is bedoeld voor de zwangere vrouwen, om hun zwangerschap meer inzichtelijk te maken. Kosten: 75 euro
  • Marcus heeft in juli 2007 de MOET-cursus (Management Obstetric Emergencies and Trauma) in Nederland gedaan om verloskundige spoedgevallen goed te kunnen behandelen. Kosten: 1350 euro

 

Inmiddels is onder meer op basis van de MOET-cursus een ‘verloskundige spoedgevallen cursus’ gemaakt voor lokale medics en verloskundigen. Deze cursus is in het Birmees vertaald en wordt gevolgd door 43 lokale health workers. Een Birmese dokter geeft elke zaterdag les gedurende vier maanden. Machteld en Marcus geven met twee Engelse collega’s les in de praktische handelingen (zoals stuitbevalling, schouderdystocie, uitgezakte navelstreng etc).

Totale kosten

€ 1.575,-

Status

Voltooid

 

Project 9 

Kraampakketten 


Iedere zwangere vrouw die in de kliniek bevalt, ontvangt een kraampakket. Deze pakketten bestaan uit: 2 doeken om de baby in te wikkelen, 1 wikkelrok voor de moeder, een zeep en een fles talkpoeder.

Met deze kraampakketten hoopt men moeders te motiveren om in de kliniek te bevallen in plaats van thuis. Ook zijn de pakketten handig voor onvoorziene bevallingen. Soms zijn er moeders die (onverwacht) ter plekke bevallen. Zij hebben dan niets bij zich hebben, omdat ze dachten alleen naar de controle te gaan. Toch kunnen ze dan in schone kleren weer naar huis.

Totale kosten

De kosten van 1 pakket zijn ongeveer 2-3 euro.

Status

Juli 2008Er zijn inmiddels 200 pakketten uitgedeeld!

Iedere bevalling in het WPA ziekenhuis wordt beloond met een kraampakket. Maandelijks bevallen ongeveer 60 vrouwen in WPA, dus op jaarbasis gaat het om  720 pakketten. Sinds april 2010 is er ook een verloskamer in MKT geopend, en daar bevallen maandelijks 30 vrouwen, op jaarbasis worden 360 pakketten uitgedeeld.

 

 

Voor 2010 heeft het bestuur voor kraampakketten een budget van € 2.000.- beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten waren € 2.613,-. Het bestuur heeft in haar vergadering van 17 september 2011 besloten om de meerkosten € 613.- te vergoeden.

 

Tot  september is voor € 4.880,- aan kraampakketten uitgegeven. Daar het een doorlopend project betreft worden de gemaakte kosten betaald. (jaarlijks beschikbaar budget € 4.500.-  vergadering bestuur 17 sept.11).

 

Het project heeft een doorlopend karakter.

 

 

Project 10 

Bouw van een 'pregnant mother house' (PMH)


De zwangere vrouwen die erg ver weg wonen, maar toch in het ziekenhuis willen bevallen kunnen een aantal dagen/weken voor de bevalling in het PMT blijven overnachten. Zo'n huis is erg belangrijk, want als de vrouwen thuis zijn en de bevalling begint, dan bereiken ze het ziekenhuis vaak te laat. In het pregnant mother house kunnen ze veilig de laatste dagen voor de bevalling verblijven, eventueel met familie. Zo'n huis moet dus ruim van opzet zijn, met niet alleen slaapplaatsen, maar ook plek om te koken, kleding te wassen, en te douchen.

Totale kosten

Het PMC is helemaal gesponsord door Rotary clubs in België. De verschillende Rotary clubs hebben € 6.500.- aan de Stichting overgemaakt. Dit is weer naar de SMRU overgemaakt. Later is een verzoek gekomen om als Stichting bij te dragen in de kosten van de vergroting van het PMC. In 2009 is een betaling gedaan van

€ 2.500,- .

 

Door verschillende oorzaken heeft de verbouwing van het PMH lang op zich laten wachten. Als de enorme reorganisatie in Wangpha die nu plaatsvindt (sept.2011) is afgerond, zal met de vergroting van het PMH worden begonnen. De € 2.500,- (in 2009 overgemaakt door Stichting Malariadokters) is hiervoor nog beschikbaar en zal binnenkort gebruikt worden voor de verbouwing van het PMH.

Status

Juni 2009 – Er is een huis met 4 kamers, waarin continue zwangere vrouwen met tweeling, stuit of hoge bloeddruk verblijven. Het huis is regelmatig helemaal vol!

In 2011  zal het PMH worden vergroot.

Nog niet voltooid.

 

Project overig 

Bijzondere (medische) uitgaven 


Af en toe komt het voor dat geld ingezet wordt ten behoeve van mensen die een familielid bezoeken in het ziekenhuis.

Een voorbeeld: er wordt eten betaald van familie die een maand lang waakt bij hun zoon. Een maand niet werken, betekent in Thailand ook geen inkomsten en dus geen geld om eten te kunnen kopen.

Ook is denkbaar dat de stichting bijdraagt aan (een gedeelte van) studie/cursus door Marcus/Machteld en/of andere medewerkers van de SMRU, mits deze duidelijk samenhangt met hun werkzaamheden voor de SMRU en past binnen de doelstelling van de stichting.

Totale kosten

Divers

Status

Doorlopend karakter.

 

Project 2009-1 

Aanleg van een elektriciteitskabel en plaatsen van een transformator 

Totale kosten

€ 5.000,00

Status

Voltooid

 

Project 2009-2 

Gebruik (proef) van een 'Sonatech Lite Baby Deptone' 

Totale kosten

Totaal € 89,10

  • ·      
  • ·       € 34,20 (kosten verzending naar Thailand op 30-01-09)

Status

Voltooid (niet geschikt voor ziekenhuis gebruik)

 

Project 2009-3 

Training van verloskundigen; aanschaf van laptops en projector 


Er zijn drie computers en projectors aangeschaft voor locale mensen die met behulp van deze apparatuur nu zélf training kunnen geven aan anderen (emergency training voor midwives).

Totale kosten

€ 2.000,00

Status

Voltooid

 

Project 2009-4 

Transport van goederen van de Stichting Baby Hope 


In  twee zendingen zijn negen, respectievelijk acht dozen verzonden met een totaal gewicht van 235 kg. De dozen zijn via TNT-post verzonden. Alle dozen zijn aangekomen.

Totale kosten

Totaal € 1.728,35

Door Stichting Malariadokters:

€ 1.346,70 in 2009

€ 381,65 in 2010

 

Tevens in 2009 een donatie van € 500,- ontvangen van Stichting Baby Hope voor de transportkosten.

Status

Zodra er nieuwe materialen beschikbaar zijn zullen Marcus en Machteld een beoordeling maken t.a.v. het nut van het versturen. Bepaalde artikelen zijn nuttiger dan andere. In verband met relatief hoge verzendkosten wordt er per aanbod een selectie gemaakt.

 

Project 2009-5 

Noodopvang voor vluchtelingen 

Totale kosten

€ 600,00.

Status

Voltooid

 

 

Project 2009-6 

Inrichting van de nieuwe kliniek in Mawker Thai 


Het onderstaande equipment is al gerealiseerd:

-             transport diverse medische apparatuur uit Oxford

-             transport ultrasound apparaat

-             aanschaf Incubator

-             Vermeulen apparaten 

-             Vermeulen Fantoom  

-             aanschaf medische apparatuur bij de Stichting Medic en verzending     

Totale kosten

Voor dit project hebben we een budget van € 20.000 goedgekeurd. Uitgegeven is:

In 2009: € 4.396,70

In 2010: € 9.865,40

In 2011: € 3.237.-

Daarmee is in totaal € 17.499,10 door de Stichting Malariadokters betaald.

Van het beschikbaar gestelde budget resteert een bedrag  van € 2.500,90

 

Ook in 2011 is er materiaal aangeschaft voor de inrichting van MKT. Onder andere nog een zuurstofmeter (hand-held Pulse Oximeter), een aantal operatie-instrumenten en doosjes om dit steriel op te bergen. Verder mediqual equipment: Scalpel, Bergmann-forceps, Delivery set box en Stainless steel.

In 2011 bedragen de kosten voor equipment:  € 3.237,-.

 

Marcus en Machteld hebben aangegeven (september 2011)dat de kliniek voldoende is ingericht en dat het project afgesloten kan worden.

Status

Voltooid

 

Project 2009-7 

Onderhoud website www.malariadokters.nl 


Frits Boel is destijds betrokken geweest bij de bouw van de website. Hij adviseert om de website te upgraden en de software te vernieuwen. De kosten bedragen ca € 500,- (vaste prijs excl. BTW). Frits voert dit werk zelf niet uit, maar de oorspronkelijke bouwer. Frits volgt het wel.

Totale kosten

€ 595,-

Status

Voltooid (in 2010)

 

Project 2009-8 

Transport van medische apparatuur uit Oxford 


Dit project valt onder project 2009-6 (inrichting kliniek Mawker Thai)

Totale kosten

€ 495,94

 

Status

 Voltooid

 

Project 2009-9 

Transport van een ultrasound apparaat


Dit project valt onder project 2009-6 (inrichting kliniek Mawker Thai).

Toshiba heeft het transport betaald tot Bangkok. Het transport tussen Bangkok en Maesot komt op rekening van de Stichting. (NB. Dit bedroeg in 2006: 260 euro)

Voor dit project is in nov-dec 2009 nog 21.918 Baht = € 510,- gedeclareerd t.b.v. transport (freight Ultrasound en Oxford equipment).

Totale kosten

€ 510,-

Status

Bedrag moet nog worden overgemaakt. Is verrekend middels project 2011-7.

Voltooid.

 

Project 2010-1 

Uitbreidingen aan de kliniek Wang Pha


-      Bouwen van een kamer voor verloskundigen

-      Verdubbeling van het Pregnant Mother House

-      Extra dak voor het vaccinatie-team

Totale kosten

Een bedrag van € 10.000,- is overgemaakt door Stichting Malariadokters

De uitvoering is door andere prioriteiten sterk vertraagd. Tot nu toe gemaakte kosten bedragen € 1.942,- .

Op dit moment wordt er hard gebouwd (sept.2011),

De resterende kosten zullen later gepresenteerd worden.

Van het beschikbaar gestelde budget van € 10.000,- minus € 1.942 =  resteert een bedrag groot € 8.058,-. Dit bedrag wordt aangewend voor de bekostiging van de overschrijding van de bouwkosten van de kliniek in Mawker Thai.

 Zie de samenhang met project 2010-2.

Status

Project in uitvoering.

 

Project 2010-2 

Bouwkosten ziekenhuis Mawker Thai (incl. speeltuin)


In MKT wordt alweer een uitbreiding gebouwd; extra stafhuizen, een computerkamer/doctorskamer, administratiekamer en speeltuin

Totale kosten

 De kosten van de uitbreiding zijn geraamd op € 10.000.- Tijdens de uitvoering is het budget met € 8.000.- overschreden. Later werd nog een overschrijding van de kosten gemeld, met een bedrag van € 7.347.-

In totaal heeft de uitbreiding € 25.347,- gekost. De overschrijding van € 7.347,- wordt betaald uit het overschot van project 2010 – 1. Daar testeerde nog een bedrag van € 8.058.-. Uiteindelijk resteert van de projecten 2011 – 1 en 2011 – 2 nog een bedrag € 8.058.- minus € 7.347.- dat is € 711.-.  Dit bedrag wordt besteed in Wang Pha.

Status

Project voltooid

 

Project 2010-3 

Poedermelk


Een project om baby’s voor de periode van 1 jaar van versterkende voeding te voorzien. Voor moeders die geen borstvoeding kunnen geven. Tot 6 maanden baby's volledige melkvoeding geven, daarna minder melk en stoppen bij 1 jaar.

Kosten per baby ca € 90.-  Jaarlijks rekenen op ca 10 baby’s.

Totale kosten

€ 900,- (totale kosten ondersteuning 1 kind: € 90 x +/-10 kinderen)

Tot nu toe ( september 2011 ) is € 519,- voor poedermelk uitgegeven.

 

Status

Doorlopend.

 

Project 2010-4 

Protocollenboek


Ontwikkelen van een guidelines-boek voor midwives. Eenzelfde soort boek als Marcus in 2007 voor de medics heeft gemaakt – met zelfde layout en kwaliteit – en dan tenminste 200 keer laten drukken (dan kan iedereen die in de verloskamer heeft een exemplaar krijgen).Dit project is heel belangrijk voor de kwaliteit van de verloskundige zorg en sustainability voor alle teaching die is gegeven.

Totale kosten

Raming van de kosten ca. € 3.000,-

De door Machteld en Marcus geraamde kosten van het boek zijn te laag gebleken.  De printkosten van het boek waren € 2.936,- Het salaris voor de designer bedraagt € 1.117,-. In totaal bedragen de kosten € 4.053,-.

In haar vergadering van 17 sept. heeft het bestuur met de extra kosten ingestemd.

Status

Voltooid

 

Project 2010-5 

 Film


Met basic health education bestemd voor zwangere vrouwen. Het streven is de film in oktober 2011 gereed te hebben.

Totale kosten

In eerste instantie € 7.500,- vervolgens aanvullend krediet tot € 10.000,- en daarna aanvullend tot € 13.000,-.

In mei 2011 is € 6.000,- betaald. In sept. 2011 is € 7.000,- overgemaakt. In totaal is door de Stichting Malariadokters € 13.000,- overgemaakt.

Status

Volop bezig met de opnamen.

 

Project 2010-6 

Hospital Supplies


In 2010 vallen hieronder de kraampakketten die elke vrouw krijgt vlak na de bevalling in Mawker Thai en Wangpha. In 2010 bestaan de hospital supplies uit kraampakketten en cadeautjes. Jaarlijks ca. 1200 geboorten.

Jaarlijks is budget beschikbaar van € 4.500,-.

Dit project hangt samen met project 2006-2008 nr. 9, voor de financiële verantwoording wordt naar dit project verwezen..

Totale kosten

€ 2.000,- (in 2010)

Status

Doorlopend

 

Project 2011-1 

Liquid nitrogen carrier tank


Voor het transport van studiepreparaten is een tank nodig met vloeibare stikstof zodat de preparaten koud blijven.

Totale kosten

€ 750,00 (door Stichting Malariadokters overgemaakt.)

Werkelijke kosten bedroegen (inclusief verzekering en transport) € 1.393,-.

Hierdoor is een tekort ontstaan van minus € 643,-. Bestuur akkoord 19-9-11

 

Status

Voltooid

 

Project 2011-2 

Making HIV treatment


De SMRU heeft een programma om zwangere vrouwen met HIV te behandelen. Opgestart met geld van de St. Malariadokters, maar loopt inmiddels met geld van andere donoren. Nu is er niet genoeg geld om ook de mannen of andere familieleden (kinderen) met HIV te behandelen. De Thaise ziekenhuizen kunnen die familieleden wel behandelen; gratis! Het enige wat betaald moet worden is de eerste test en de eerste kennismaking met het ziekenhuis. Als ze dan in het Thaise programma blijken te passen, is de rest van de zorg (levenslange behandeling) gratis.

Totale kosten

€ 250,-

Status

In uitvoering (project verloopt goed)

 

Project 2011-3 

Cooking oil voor Vitamine A


Het schenken van een fles 'cooking oil' na de bevalling voor preventie van vit. A-tekort bij moeder en kind met mogelijk het bijwerkende effect dat meer zwangeren naar de clinic komen om aldaar te bevallen.

 

Totale kosten

Raming van de kosten € 1.414,-

Status

In uitvoering

 

Project 2011-4 

Family planning in Maela refugee camp


Family planning is sinds 2001 georganiseerd door Planned Parenthood Association Thailand, maar zij kunnen hier niet meer in voorzien vanwege een faillissement. In het hele kamp is nu geen anticonceptie meer te krijgen.

St. Malariadokters kan PPAT voor 1 jaar financieel ondersteunen totdat een nieuwe funding is gevonden en family planning services door kunnen gaan.

Totale kosten

€ 15.000,- door Stichting Malariadokters (St. Vluchteling draagt ook nog eens € 15.000 bij)

Status

Voltooid. Het bedrag is doorgestort naar PPAT organisatie voor family planning.

 

Project 2011-5 

Apparaat voor de klinieken in Wanghpa en Mawkerthai t.b.v. meten bilirubine-gehalte in bloed van baby’s


Het beoordelen van ‘geel zien’ bij baby’s met het blote oog is onbetrouwbaar. M.b.v. het apparaat kan de exacte hoeveelheid bilirubine gemeten worden en daarmee is er een betrouwbare inschatting te maken van welke baby’s behandeling nodig hebben.

Totale kosten

Raming van de kosten. € 7.500,-

Status

Voltooid

 

Project 2011-6 

Extra gemaakte kosten 


Kosten voor extra staf om vragenlijsten af te nemen onder zwangere vrouwen om te kijken op welke gebieden hun kennis tekort komt (deze informatie is weer gebruikt om in de film (project 2010-5) aandacht voor te vragen) (4200 Baht).

 

Bedankjes voor de staf en een aangeboden lunch voor de complete klinieken in MKT en Wangpha toen de studie van Machteld na 3,5 jaar klaar was (850 + 2972 Baht).

 

Studieboeken voor de staf over het menselijk lichaam, voor iedere kliniek één (2380 Baht.)

 

Inktpatronen voor de printer van Machteld en Marcus en een fototoestel voor de verloskamer om aangeboren afwijkingen vast te leggen (5115 Baht.)

 

Kopieerkosten voor studiematerialen (42.795 + 102 + 416 Baht.)

 

In totaal komt dit neer op extra gemaakte kosten: € 1.368,-.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 17 september 2011 met vergoeding van deze kosten ingestemd. 

 

Totale kosten

€ 1.368,-

Status

In aanvraag door Marcus en Machteld bij de Stichting Malariadokters.