Mae La vluchtelingenkamp. Alles is gemaakt van bamboe

Mae La vluchtelingenkamp. Alles is gemaakt van bamboe

Bestuur

Het bestuur van stiching MalariaDokters bestaat uit;

  • Machteld Rijken-Boel, voorzitter
  • Wubbo Trip, penningmeester
  • Margreet Trip-Hoving, secretaris
  • Babs van der Kooy
  • Jurjan Mol

Johan op bezoek bij een afgebrande fabriek in de buurt van Mae Sot.

Werk

De Stichting MalariaDokters zet zich al een aantal jaar in voor het verbeteren en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van Burmese vluchtelingen en migranten op de Thai-Burmese grens. Zij geven dit vorm door het geven van medische en materiële hulp, het geven van onderwijs en voorlichting en het financieren en verrichten van onderzoek.

Zo werden er twee klinieken gebouwd direct aan de grens met Burma waar gratis medische zorg wordt verleend. Verder werd een voorlichtingsfilm ontwikkeld voor zwangere vrouwen en moeders over gezondheid en hygiëne, deze film wordt nu dagelijks vertoond in de klinieken. Daarnaast krijgen de moeders na geboorte een zwangerschap pakket met daarin een zeepje en doeken.

Johan en Margreet Trip wonen sinds april 2012 in Maesot, Thailand op de grens met Birma en vertegenwoordigen het werk van de stichting ter plaatse. Margreet is als arts werkzaam voor de SMRU (Shoklo Malaria Research Unit) en Johan werkte als financieel directeur voor de Nederlandse hulporganisatie ZOA in Thailand en later als manager general affairs/landen vertegenwoordiger voor ZOA in Myanmar. Zij ontvangen beide een salaris van deze organisaties en ontvangen daarom geen geld voor persoonlijke doeleinden van de stichting.

Marcus en Machteld Rijken en hun kinderen tijdens hun eerste ontmoeting met Johan en Margreet Trip in 2009.
Marcus en Machteld Rijken en hun kinderen tijdens hun eerste ontmoeting met Johan en Margreet Trip in 2009.
Johan en Margreet en hun dochters Loize en Elianne Trip.

Johan en Margreet en hun dochters Loize en Elianne Trip.

Johan Trip at Mae La camp during the visit of Aung San Suu kyi

Op 13 maart 2006 richtten Machteld en Marcus Rijken een stichting op met als doel projecten die zij tijdens hun werk als tropenarts in Thailand tegenkomen te starten of te ondersteunen.

Op 1 januari 2012 namen Johan en Margreet Trip de stichting over. Zij zullen in hun werkzaamheden als tropenarts bij de SMRU en in het management van ZOA Thailand hulp verlenen aan de vluchtelingen aan de thai-birmese grens.

De Stichting MalariaDokters zet zich al een aantal jaar in voor het verbeteren en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van Burmese vluchtelingen en migranten op de Thai-Burmese grens.

Daarnaast heeft de stichting bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van richtlijnen voor de medische zorg aan patienten in de diverse klinieken aan de grens. 

Johan en Margreet Trip zijn in april 2012 naar Maesot, Thailand op de grens met Birma vertrokken en vertegenwoordigden het werk van de stichting ter plaatse. Margreet is als arts werkzaam voor de SMRU (Shoklo Malaria Research Unit) en Johan werkt als manager general affairs voor de Nederlandse hulporganisatie ZOA. Zij ontvangen beide een salaris van deze organisaties en ontvangen daarom geen geld voor persoonlijke doeleinden van de stichting.

In juni 2015 kwamen zij terug in Nederland en nam Bert van Enter de vertegenwoordiging van de stichting MalariaDokters in Thailand over.

Stichting Malariadokters

RSIN nummer: 815573650

Inleiding

De Stichting Malariadokters is op 13 maart 2006 opgericht door Machteld en Marcus Rijken. De reden hiervoor was om hun werk voor de Birmese vluchtelingen - dat zij naast hun dagelijks werk bij de SMRU in Mae Sot (Thailand) deden - op een meer gestructureerde/ georganiseerde wijze te ondersteunen. Ook borgt de stichting dat verkregen middelen adequaat ingezet worden en dat aanvragen voor materiële of immateriële steun door mensen uit het werkgebied correct en professioneel worden  beoordeeld.

Op 1 januari 2012 namen Johan en Margreet Trip de stichting over. Margreet werkt als tropenarts bij de SMRU en Johan zit in het management van ZOA in Myanmar. Ook zij gebruiken de stichting voor het realiseren van projecten naast hun dagelijkse werk.

Doelstelling van de Stichting

De Stichting Malariadokters zet zich in voor het verbeteren en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van Birmese vluchtelingen en migranten op de Thai-Birmese grens. 

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van medische, materiële en financiële hulp, het geven van onderwijs en voorlichting en het financieren en verrichten van onderzoek.

De omstandigheden in het werkgebied van Johan en Margreet kunnen variëren onder invloed van politieke ontwikkelingen, weersomstandigheden en behoeften van vluchtelingen en medewerkers. Daarmee variëren eveneens hun werkzaamheden, wat maakt dat het nodig is steeds prioriteiten aan te brengen in werkzaamheden en benodigde ondersteuning.

Daarom zullen Johan en Margreet samen met het bestuur van de stichting ieder project en elke aanvraag opnieuw beoordelen op de passendheid van een project of aanvraag binnen de doelstellingen van de stichting.

Aanvragen voor projecten worden per e-mail of schriftelijk ingediend. Het bestuur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Voor actuele informatie over de projecten, zie www.malariadokters.com

Financien

Inkomsten verkrijgt Stichting Malariadokters voor een groot deel vanuit vrijwillige bijdragen en giften. Ook vanuit kerkelijke organisaties ontvangt de stichting financiële steun. Mensen of organisaties kunnen een financiële bijdrage leveren aan de stichting door het overmaken van een bedrag op de girorekening van de stichting. Bijdragen komen geheel ten goede aan projecten die de stichting goedkeurt. Wanneer mensen een bedrag op de rekening overmaken, zorgt de secretaris voor een schriftelijke reactie naar deze mensen als dank.

Tijdens de vergaderingen van het bestuur is het onderwerp ‘financiën’ een vast agendapunt. Op deze manier houdt het bestuur overzicht over de stand van zaken.

De penningmeester heeft een mandaat voor een bedrag tot €500,- ten behoeve van uitgaven voor medicamenten.

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jaarlijks wordt er een financieel jaarverslag opgesteld. Jaarverslagen liggen ter inzage bij de penningmeester en worden op verzoek toegestuurd aan de Belastingdienst.

Bestuur

  • Machteld Rijken-Boel (voorzitter)      
  • Wubbo Trip (penningmeester)
  • Margreet Trip-Hoving (secretaris)
  • Babs van der Kooij
  • Jurjan Mol  

Documenten

Beleidsplan 2012 - 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Financieel jaar verslag 2011 - 2012

Jaarverslag 2011 - 2012

 

Contactadres: De Taxushaag 4, 7207 MB, Zutphen, +31 (575) 527038