Een rondje ZOA projecten

In oktober waren de ouders van Margreet een paar weken bij ons op bezoek. Samen bezochten we een aantal projecten van ZOA om een idee te krijgen van wat we doen en het verhaal ook visueel te kunnen ondersteunen.

ZOA is implementatie partner van een aantal grote donoren. Dat betekend dat een donor een ruw idee heeft van de behoefte in een bepaald gebied en daar een partner bij zoekt die specifiek kan maken hoe hij aan deze behoefte invulling gaat geven en wat hij daarvoor nodig heeft.

Voor de vluchtelingenkampen op de Thai-Burmese grens geeft ZOA invulling aan de behoefte aan onderwijs en aanvullende voedselvoorziening.

Geld tellen voor de uitbetaling van de maandelijkse leraren vergoedingen in Umphien kamp.

Geld tellen voor de uitbetaling van de maandelijkse leraren vergoedingen in Umphien kamp.

Verspreid over 7 kampen ondersteunt ZOA 67 scholen met het ontwerpen van het curriculum, het jaarlijks verstrekken van schoolboeken, les materiaal zoals schriften en pennen, schoolgebouwen en het onderhoud daaraan en natuurlijk de maandelijkse vergoedingen voor de leraren.

Een klein team houdt zich bezig met alle logistiek en financiele acties en een team is verantwoordelijk voor de inhoudelijk kant van het onderwijs en het trainen van de leraren.

Met meer dan 1000 leraren op de loonlijst is het een flinke uitdaging overzicht en controle te houden.

In een "klaslokaal" zitten gemiddeld 30 leerlingen. Vaak zitten de klassen bij elkaar in een grotere ruimte en zit er geen muur of afscheiding tussen met uitzondering van het schoolbord.

De leraren hebben verschillende achtergronden, sommige waren zelf leraar in Myanmar en zijn gevlucht voor het regime, anderen hebben zelf net de school afgerond en komen direct voor de klas terecht, weer anderen zitten al meer dan 25 jaar in het kamp en kennen niet anders.

Klassen zitten vaak bij elkaar in dezelfde ruimte.

Klassen zitten vaak bij elkaar in dezelfde ruimte.

Daarnaast ondersteund ZOA een aantal "Livelihood and income generation" projecten. Deze projecten hebben als doel mensen te leren een inkomen te genereren middels agricultuur gerelateerde activiteiten zoals het verbouwen van een gewas, het fokken van dieren of het verwerken van beide.

Deelnemers aan deze projecten krijgen eerst een training van een aantal maanden waarin de techniek wordt bijgebracht, daarna krijgen ze de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan en mogen ze de opbrengst van hun oogst zelf besteden of consumeren. Verder is de hoop dat men de geleerde technieken kan toepassen bij terugkeer naar Myanmar.

Livelihood and income generation project in Umphiem, Thailand

Als financieel directeur van ZOA Thailand ben ik verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld van onze donoren. Dit betekend dat we voor elke euro die we uitgeven moeten kunnen uitleggen waarom we hem besteed hebben, dat we hem daadwerkelijk besteed hebben en dat hij ook ontvangen is door degene die de dienst geleverd heeft.

Soms zorgt dat voor onzinnige discussies en leidt het af van waar het om gaat. Meestal helpt het ons focus te houden op de mensen waar we geroepen zijn hulp te bieden en na te denken hoe we  meer kunnen doen met minder.